What is St. David's Society Japan?

 

St. David's Society Japan is a non-profit friendship society for the Welsh, those with Welsh ancestry or simply any nationalities with an interest in Wales, its culture and the Welsh language aiming to and support and promote cultural ties between Japan and Wales.

 

St David's Society Japan also fosters active links with other Wales-related bodies and societies such as: IBW (International Business Wales), the Wales-Japan Club, Japan Society of Celticists, Cymdeithas Astudiaethau Cymreig Siapan, The Japan Harp Association, Y Cylch Siarad Cymraeg and Clwb Hiraeth.

 

With societies in the Kanto and Kansai region, both are registered loyal societies at the UK embassy in Tokyo and Consulate-General in Osaka respectively.

 

For more information on events in your area, click on the following links: Tokyo Society or Kansai Society.

 

 

日本ウェールズ協会とは?

 

日本ウェールズ協会は、ウェールズ人、ウェールズ系の人、ウェールズ在住経験者、そして国籍を問わずウェールズという国、その文化およびウェールズ語に深い興味と関心がある人のための友好団体です

 

東日本を管轄する東京本部(St David's Society Tokyo/ CDS Tokyo)と、西日本を管轄する関西支部( The Kansai St David's Society/ CDS Kansai=日本語通称『関西ウェールズ会』)があり、どちらも英国大使館・同大阪総領事館に認定・登録されています。

 

また、ウェールズ議会政機関である『インターナショナル・ビジネス・ウェールズ』や、その他のウェールズ関連団体である 『ウェールズ日本人会』、『日本ケルト学会』、『日本カムリ学会』、『日本ハープ協会』、『ウェールズ語で話す会』、

『クラブ・ヒラエス』などとも連携を取りながら活動しています。

 

各支部のイベント情報については以下のリンクからご覧ください。

 

 

Beth ydi Cymdeithas Dewi Sant Siapan?

 

St. Cymdeithas Dewi Sant Siapan yw cymdeithas di-elw cyfeillgarwch ar gyfer y Cymry, pobl sydd efo hynafiaeth Cymraeg neu rhywyn sydd efo diddordeb mewn Cymru, ei ddiwidiant a'i iaith.

 

Mae Cymdeithas Dewi Sant Japan hefyd yn meithrin cysylltiadau gweithredol â chyrff a chymdeithasau eraill sy'n gysylltiedig â Chymru, megis: IBW (Busnes Rhyngwladol Cymru), Clwb Cymru-Japan, Cymdeithas Celticiaid Siapan, Cymdeithas Astudiaethau Siapan Siapan, Cymdeithas Harp Japan, Y Cylch Siarad Cymraeg a Chlwb Hiraeth.

 

Gyda chymdeithasau yn rhanbarth Kanto a Kansai, mae'r ddau yn gymdeithasau teyrnged cofrestredig yn llysgenhadaeth y DU yn Tokyo a Chonsalau Cyffredinol yn Osaka yn y drefn honno.

 

 

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn eich ardal chi, cliciwch ar y dolenni canlynol: Cymdeithas Tokyo neu Gymdeithas Kansai.

 

 

St. David’s Society Tokyo (東京本部      /  Kansai St. David’s Society(関西支部